znak

Občanské sdružení Zilinet.cz Historie sdruženíToto sdružení vzniklo v říjnu roku 2004, jako odezva na velmi žalostné podmínky připojení k internetu v naší lokalitě. Několik nadšenců z vlastních prostředků vybudovalo provizorní bezdrátovou síť a zajistila se konektivita k internetu od společnosti Ha-vel. Z počátku byla rychlost na páteři pouze 512 kbps, ale oproti vytáčenému připojení to byl fofr. Postupem času, kdy se připojovali další uživatelé, se síť rozrůstala (i do okolních obcí) a navyšovala se i rychlost k připojení k internetu. V současné době má každý účastník rychlost až 3 Mbps.

 

O co nám jde?


Chceme zajistit široké veřejnosti kvalitní, rychlé a cenově dostupné připojení k internetu. Rozšiřovat a modernizovat síť sloužící k přenosu dat. Jelikož jsme občanské sdružení, veškeré získané prostředky reinvestujeme do  zkvalitnění, rozšíření a zrychlení sítě.

 

e-mail


Provozujeme e-mail s doménou  ..@zilinet.cz

 

 

Aktuality


29.03.2010
Dne 06.04.2010 od 9:00 - 15:00 hod. dojde k přerušení  přístupu do internetu. Důvodem je výměna zařízení na hlavním páteřním spoji sdružení. Instalace nového zařízení Dragon Wave® Horizon umožní navýšit konektivitu až do 800 Mbps.


24.12.2009
Přejeme všem uživatelům sítě Zilinet.cz krásné prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2010.

03.12.2009
Až do odvolání je STOPSTAV s připojováním nových klientů. Zájemci mohou dále posílat žádosti o připojení do sítě, ale realizace bude možná až od  II , III, 2009


 16.08.2009

Změna názvu serveru pro odchozí poštu.
Z důvodu nutných úprav je jediný a možný server pro odchozí poštu (smtp) "smtp.zilinet.cz" nebo "10.0.100.2"

06.07.2009
22:00 hod. Výpadek internetu ze strany poskytovatele připojení.
Porucha poskytovatele na spoji Kladno - Lhota. Dle sdělení technika spol. Ha-vel došlo k zarušení spoje z neznámého zdroje.

07.07.2009
07:30 hod. na opravě se stále pracuje, probíhá měření zařízení.
09:00 hod. provoz obnoven.

07.06.2009
Plánovaný výpadek na Vlada AP a Ruze AP (střed a sever Žiliny) z důvodu modernizace zařízení. Plánováno od 14-16hod.


14.04.2009

Opět zprovozněn web Zilinet.cz